Умови зарахування

(Витяг з "Правил конкурсного приймання учнів до класів колегіуму Енергодарського навчально-виховного комплексу №1 Енергодарської міської ради)

Порядок зарахування


4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до

навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної

комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення

результатів конкурсу.

4.2. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням

конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з

апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення

результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та

склад якої визначаються ЕНВК №1 за погодженням з управлінням освіти

м. Енергодара. Проведення додаткових випробувань під час розгляду

апеляції забороняється.

4.3. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які

подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу

7

управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої

є остаточним.

4.4. Учні, які за підсумками конкурсних випробувань не зараховані до класів

колегіуму, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі у

конкурсі.

4.5. Учні, які зараховані до колегіуму ЕНВК №1, але не приступили до занять

без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з

колегіуму. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне

приймання.

4.6. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх

проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для

зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен

надати оригінали відповідних документів не пізніше ніж протягом 5 днів

після закінчення конкурсу в ЕНВК №1.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар